0904 488 036
Danh mục tin
Hỗ trợ trực tuyến

Thông số máy phát điện perkins

Model  Frequency 50HZEngine Model Detail Data 
 Standby Prime
 BF-P10 10KVA9KVA 403A-11G
 BF-P14 13.75KVA 12.5KVA 403A-15G1
 BF-P16 16.5KVA 15KVA 403A-15G2
 BF-P22 22KVA 20KVA 404A-22G
 BF-P30 30KVA  27.25KVA 404D-22TG
 BF-P825 825KVA 750KVA 4006-23TAG2A
 BF-P880 880KVA 800KVA 4006-23TAG3A
 BF-P1100 1100KVA 1000KVA 4008TAG2A
 BF-P1375 1375KVA 1250KVA 4012-46TWG2A
 BF-P1650 1650KVA 1500KVA 4012-46TAG2A
 BF-P1800 1813KVA 1650KVA 4012-46TAG3A
 BF-P1875 1875KVA 1705KVA 4012-46TAG3A
 BF-P2250 2250KVA 2050KVA 4016TAG2A
BF-P2500 2500KVA 2272KVA 4016-61TRG3