0904 488 036
Danh mục tin
Hỗ trợ trực tuyến

Thiện nguyện: MANG YÊU THƯƠNG VỀ VỚI NẬM BAN

Nậm Ban là một xã nghèo cách trung tâm huyện Mèo Vạc (Tỉnh Hà Giang) khoảng trên 30 km , đường xá đi lại hiểm trở , chưa từng được hỗ trợ bởi các hội đoàn thiện nguyện nào. Cũng như tình trạng chung của bà con dân tộc vùng Cao Nguyên Đá Hà Giang đời sống của các hộ dân trong bản Nậm Ban rất vất vả, đói nghèo, lạc hậu ....Trường tiểu học duy nhất của vùng này nằm ở trung tâm xã Nậm Ban gồm một khu trường chính và 6 điểm trường với tổng số 399 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH "Mang Yêu thương về với Nậm Ban" : 

@ Đơn vị chủ trì : Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam VACD & công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quản lý INFORMEDIA được đại diện bởi : 
- FB Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch VACD - DT : 0903404580 
- FB Hoa Lan Chuông - TGĐ công ty INFORMEDIA - DT : 0944945588
- Quỹ hiểu về trái tim, đại diện anh
Việt (HVTT)
- Nhóm cơm từ thiện cơm 5000 đại diện Face Huyền pham
- Công ty
TNHH Hệ thống điện NTT
- Cùng các nhà hảo tâm khác.

@ Mô tả tình trạng : 
Nậm Ban là một xã nghèo cách trung tâm huyện Mèo Vạc (Tỉnh Hà Giang) khoảng trên 30 km , đường xá đi lại hiểm trở , chưa từng được hỗ trợ bởi các hội đoàn thiện nguyện nào. Cũng như tình trạng chung của bà con dân tộc vùng Cao Nguyên Đá Hà Giang đời sống của các hộ dân trong bản Nậm Ban rất vất vả, đói nghèo, lạc hậu ....Trường tiểu học duy nhất của vùng này nằm ở trung tâm xã Nậm Ban gồm một khu trường chính và 6 điểm trường với tổng số 399 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5

@Một số hình ảnh chương trình
Bài viết khác